۱۳۸۸ خرداد ۵, سه‌شنبه

دموکراسی دروغین(Pseudo Democracy) در جزایر کایمن

انتخاباتی که هر چهار سال یکبار در جزایر کایمن برگزار می‌شود از چشم بسیاری از مردم تمرین بیهودگی است زیرا که نتایج آنها در وضعیت سیاسی، خط مشی‌ها و آداب یکسان است. چهره‌ها ممکن است تغییر بکنند اما بیش از این چیزی عوض نمی‌شود. این عیب تنها مختص به آنهایی نیست که شغل سیاسی دارند بلکه این مشکل نتیجه‌ی نقص در سیستم حکومت ماست. قانون اساسی فعلی جزایر کایمن یک درک از دموکراسی ایجاد می‌کند اما از لحاظ تحت کنترل گرفتن جهت کشور توسط رای‌دهندگان، با ایده‌آل‌های دموکراتیک فاصله‌ی بسیاری دارد.ادارات دولتی که در یک وضعیت بروکراتیک تربیت شده‌اند، نه به مردم پاسخگو هستند و نه به آنهایی که توسط مردم انتخاب شده‌اند. نبود مسئولیت سیاسی به همراه پذیرش عمومی آن بوسیله‌ی عموم مردم و نمایندگان آنها، کمبودهای کلی سیاسی و ناپختگی قانون اساسی را نشان میدهد. تخصیص منابع محدود ساخته شده به آنهایی که به عموم مردم پاسخگو نیستند، روشی بی‌منطق برای تصمیم گیری درباره‌ی آینده‌ی ماست. چیزی که حتی نگرانی بزرگتری ایجاد می‌کند، تایید قاطع این سیستم و پذیرفتن طرز حکومت و نبود یک تلاش هماهنگ برای پیشرفته کردن قانون اساسی است، تا باعث بوجود آمدن دموکراسی بزرگتر و مسئولیت‌پذیری گردد.
دیریت قبلی حزب دموکراتیک متحد(UDP) یک سند پیش نویس دارد اما از گفتگوهای آتی با انگلستان عقب نشینی کرد. دولت فعلی جنبش مترقی مردم(PPM) قول داده است که در ظرف 18ماه اول خدمتشان مطابق قانون اساسی تغییراتی را اعمال بکنند. 2سال گذشته است و پروسه تنها در مراحل جنینی خودش قرار دارد و هیچ محدوه‌ی زمانی برای کامل شدنش وجود ندارد.
رهبران سیاسی موثر باید وظیفه‌ی تحولی خویش را بشناسند. در جایگاهی که آنها قادرند تا یک آینده را برای کشور ترسیم کنند و از طریق کارهایشان ذره ذره جسارت پیدا کنند تا به فراسوی اهداف و انگیزه‌های شخصی خود بروند و برای کشور چیزهای خوب به ارمغان بیاورند.کمبود این رهبران انتقالی به روشنی احساس می‌شود و کشور برای رهبری جستجو است.
نوع تغییر مورد نیاز برای این کشور برای در برگرفتن تمام مردم، از شرکت کنندگان سیاسی فعلی بدست نخواهد آمد، کسانی که از صندلی بازی موزیکال بایکدیگر بسیار خوشحالند. مردم این کشور به فراهم کردن تغییر از طریق درگیر کردن خودشان با روند قانون اساسی و قبول مسئولیت کردن برای آینده‌ی کشورشان نیاز دارند. هر دو جریان سیاسی بیشتر مایل‌اند که پیشرفت مطابق قانون اساسی را مطالعه بکنند تا ببینند که از کدام جنبه‌ی آن سود می‌برند و کدام جنبه‌اش به ضررشان تمام می‌شود. اما پرسش باقی می‌ماند، آیا برتری‌های مغرضانه‌ی آنها به کل کشور خدمت خواهد کرد؟
مردم کایمن که هنوز رهبریشان در دریای آزاد را به یاد می‌آورند، نمی‌توانند از این میراث طلاق بگیرند و به جریان سیاسی نابالغ اجازه‌ بدهند تا جزایرشان را تاراج بکنند. ما بایستی پشت فرآیند مدرنسازی قانون اساسی متحد شویم و اطمینان یابیم تمام کسانی که برای آینده‌ی ما تصمیم می‌گیرند در برابر عموم مردم مسئول هستند.تنها در آن زمان دموکراسی واقعی بدست می‌اید و انتخابات آینده ارزش حقیقی تلاش‌ها و هزینه‌های کشور را خواهد داشت.
منبع:
http://www.caymannetnews.com/cgi-script/csArticles/articles/000151/015125.htm
جزایر کایمن
fa.wikipedia.org/wiki/جزایر_کایمن